SKITRENING vinteren 2021 starter i morgen 21/01, trening hver torsdag kl. 18 for 2 klasse og eldre. Inndeling av grupper i tråd med skiforbundets koronarestriksjoner. Treninga starter presis, så barna møter med ferdigsmurte ski når det er klassisk. Er du i tvil om stilart, avlysing etc., sjekk på hjemmesiden til skigruppa. Kveldsmat etter trening inne i skihytta, der blir barna satt klassevis og maten servert på bordet. Foreldre som har ungene på trening bytter på å ha ansvar for kveldsmat. Liste blir satt opp og delt på hjemmesiden og FB. Viktig at alle holder 1 m avstand og er man ikke i form holder man seg hjemme! Skitrening er gratis, men alle deltakere må være medlem i Lom IL grunna forsikring.

Håper vi sees, mvh skistyret!