Velkomen til årsmøte for Lom IL 07.mars kl 19 i Utgard.

Vedlagt ligg sakliste og dei fleste saksdokumenta til årsmøtet. Saklista kan bli oppdatert og det vil bli lagt til vedlegg på sak 4 og 8 ila. veka.

Sakliste årsmøte 2017

Sak 4) Årsmeldingar Lom IL 2017

Sak 5) Rekneskap LIL 2017

Sak 6 a) Sportsleg plan fotball, del 1 og 2

Sak 6 b) Retningslinjer for fordeling av halltid i Utgard

Sak 6 c) Referat samarbeidsmøte LIL og SIL 210218

Sak 7) Medlemskontingent for 2019

Sak 9) Budsjett 18

Sak 9) Organisasjonsplan 2018