Det er spinning i Utgard onsdagar kl 19 og fredagar kl 1730. For å kome inn i Utgard må ein bruke den nedre innganen mot Grov. Instruktøren opnar døra inn til styrke/spinningrommet. Spinningtidene er lagt inn i kalenderen på hovudsida.

Deltakarane betalar 30 kr i inngang for å dekkje inn husleiga i Utgard.

Hovudinstruktør for sesongen er er Tor Arne Sandviken (tlf 91845813). Følg  «Spinning i Lom» på Facebook for informasjon og eventuelle endringar i treningstider.

Vel møtt!