Spinning i Utgard

Onsdager kl. 19 – 20.

Fredager kl. 18 – 19.

Pris kr 40,-, (for husleie) kontant eller Vipps til 118068

Inngang dør nede (mot Grov)

Egen dørlåskode (nede/oppe) som virker ein halvtime før timane startar.

Hovedinstruktør Tor Arne Sandviken (mob 918 45 813)

Man kjører spinning frem til jul, og fra nyttår frem til påske 2020.

All relevant info blir utlagt på Facebooksida vår «Spinning i Lom» (dørlåskode, evt avlysingar etc)

Ta kontakt med Tor Arne for ytterlegare info.