Oppstart onsdag 19.september kl 18

 

Kvar onsdag og fredag kl 18 framover.

Pris kr 30,-, (for husleie) kontant eller Vipps til 118068

Inngang dør nede (mot Grov)

Egen dørlåskode (nede/oppe) som virker ein halvtime før timane startar.

 

Hovedinstruktør Tor Arne Sandviken (mob 918 45 813)

 

All relevant info blir utlagt på Facebooksida vår «Spinning i Lom» (dørlåskode, evt avlysingar etc)

 

Ta kontakt med Tor Arne for ytterlegare info.