Fjordingsmartnan

Vaktlister til Fjordingsmartnan 23.-25. juni 2017

Det går mot sumar og det er dugnadstid! Dugnadsinnsatsen som blir lagt ned legg grunnlaget for tilbodet vi har i idrettslaget. I år vil ikkje idrettslaget stå for kioskdrifta, men vi vil få eit større ansvar for vakthaldet på martnasområdet. Det totale antalet dugnadstimar vil bli omtrent det same i år som i fjor, men vi vil altså få litt andre arbeidsoppgåver.

Det er no sett opp vaktlister for heile martnan. I det fyrste excelarket ligg vaktlistene for dei ulike vaktpostane på martnasområdet på dag- og nattestid. I det andre excelarket ligg det liste på dei som er oppsett som festvakt i Presthaugen på kveld/nattestid fredag og laurdag.

Vaktliste dagtid + nattevakter på martnasområdet fredag til søndag

Festvakter fredag og laurdag

Om du ikkje har anledning til å stille på oppsett vakt, ber vi deg byte vakt med ein som er oppsett på anna skift, eventuelt at du finn stedfortreder. Ver venleg å varsle oss om eventuelle vaktbyte eller stedfortredere til dugnad@lom-idrett.no. Dette er spesielt viktig for festvaktene, da politiet krev tilgang på oppdaterte vaktlister.

Tusen takk for innsatsen dykk alle legg ned for idretten!

Klart for LomseggenUpp 2017

Klart for LomseggenUpp 2017

Som mange sikkert har fått med seg blir det LomseggenUpp også i år. Kryss av 24. juni på kalenderen! Det meste blir som i fjor, men vi har endra litt på klasseinndelinga med 10-årsklasser for dei over 20. Meir om dette på heimesida lomseggenupp.no. Du kan alt no melde...

  Meld deg som vakt her:

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Emne: Jeg vil være vakt

  Melding

  [recaptcha]