Skitrening vinteren 2021

Skitrening måndag

Skitrening for 5. klasse og oppover med høgare intensitet. Treninga blir i den stilarten som rennet dagen etter.

Skitrening torsdag

Skitrening torsdagar i Lia med to grupper:
2. – 4. klasse med fokus på skileik og litt teknikk
5. klasse og oppover med høgare intensitet. Dersom nokon av dei eldste heller vi vere med den yngste gruppa, er det mogleg.
Treninga blir i den stilarten som rennet neste veke.
Alle er velkomne, målet er å få flest mogleg ut på ski.
Kveldsmat etter trening for alle.

Følg med på kalenderen eller facebook for nærare informasjon.