Årets premier er 2 stk gavekort fra Sport1 Lom. Ane Teigen Skaansar og Unn Kristin Øverli har begge registrert seg 10 ganger eller mer og er trukket ut som vinnere av hvert sitt gavekort!

GRATULERER!

Premien utleveres hos Bente på Øvergrend, eller etter avtale.