Norddalen skisamarbeid

Dette er eit tilbod for alle som er aktive på langrenn i idrettsklubbar i Nordalen, og som ønskjer å satse på langrenn/skiskyting. Vi kan tilby dyktige trenerar og eit større miljø enn kva den enkelte klubb har.
Skiløparar fødd i 2009 eller tidlegare får tilbod om å være med i treningsgruppa «Norddalen- langrenn», som er eit spissa tilbod med innleidde trenarar.

Treningsavgifta/eigenandelen er kr. 1000,- . Det blir gitt syskenrabatt på kr 250,- . Det vil seie at søsken nr to betaler 750, søsken nr tre betaler 500.

Påmelding for å vere med i samarbeidet for denne sesongen gjer du til din klubbkontakt.
Klubbkontakt i Lom er Knut Vole/Tone Vole, gl-heim@online.no tlf: 900 15 529.

Program

Skisamarbeid Norddalen – Aktivitetsplan hausten 2019

Her er datoane:

 • Onsdag 11.9.2019: Rulleski, Lalm kl. 18:30.
 • Onsdag 25.9.2019: Rulleski, Lalm kl. 18:30.
 • Onsdag 09.10.2019: Barmark, Lalm kl 18:30.
 • Onsdag 16.10.2019: Rulleski, Lalm kl. 18:30.
 • Laurdag 26.10.2019: Ski fristil og klassisk, Dombås kl. 10:30 – 15:00.
 • Laurdag 09.11.2019: Ski fristil og klassisk, Dombås kl. 10:30 – 15:00.
 • Laurdag/Søndag 30.11 – 01.12.2019: Skisamling på Dombås med overnatting på Trolltun. Tidspunkt avklares seinere.
 • 27.12.2019: Romjulssamling Lalm eller Heidal.

Heile planen finn du her.

 • Barmark/rulleski samlingane er lagt til Lalm og Dombås grunna dei fine arenaene for rulleski.
 • Meld ifrå til klubbkontakt dersom nokon manglar rulleski.
 • Det er fint for miljøet om føresette kan stille på nokre av samlingane.
 • Ta kontakt med ein av oss i styringsgruppa for spørsmål, samt innspel til opplegget (Aktivitetsplan haust 2019)