Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping har utviklet et kurs kalt Grasrottrener.

Vi er så heldige at vi får oppover en kursinstruktør fra Norges Skiforbund. Det blir grasrottrener kurs i Lia, onsdag 29. januar 2020 kl 17:30. Er du over 15 år og har lyst til å lære litt mer, meld deg på kurset nå. Du kan melde deg på til Bente på tlf 91 59 36 77, eller på epost ski@lom-idrett.no. Kurskvelden varer i 4 timer. I tillegg er det en e-læringsbolk. Totalt tar kurset mellom 8 og 16 t å gjennomføre, hvorav 4 t gjennomføres i lysløypa med instruktør.

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norsk Tipping.Målet med Grasrottrenerkurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere. 
Kurset skal ikke nødvendigvis gi alle svarene på hvordan treningen skal gjennomføres, men få kursdeltageren til selv å tenke over hvilke muligheter som finnes i eget område og for den gruppen de skal aktivere. 
En utdannet Grasrottrener har fått aktivitetskompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge. 

Link til  video om Grasrottrenerkurs: https://www.ski-tv.no/invitasjon-grasrottrenermed

Målgruppe:
Grasrottrenerener er steget før NSF sin trenerløype, og er myntet på kursdeltagere som skal gi begynneropplæring på ski. 
Kurset egner seg godt for skitrenere, men også for barnehageansatte, AKS-/SFO-ansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Læringsmål:

  1. Ta på/av ski/rulleski og staver
  2. Reise seg opp etter fall på ski og finne balansen
  3. Få kontroll på skiene/rulleskiene
  4. Enkel tyngdeoverføring
  5. Gli på skiene/rulleskiene
  6. Stoppe
  7. Utnytte terrenget eller teknikk for å skape fart 

Oppbygging og gjennomføring av kurset:
Grasrottrenerkurset tar 8-16 timer å gjennomføre.
Kurset er lagt opp som 4 timer praktisk jobbing med kurslærer og resten av kurset er e-læring og svar på oppgaver.
Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag eller en kveld.