Det legges ned mange timer dugnadsarbeid av skigruppa i Lom gjennom en sesong for at alle i Lom skal ha et godt tilbud på ski. Scooter og trakkemaskin er ute jevnt og trutt for å legge til rette for gode skiløyper.

Vi opplever at skiløypene også blir benyttet som sti/gangvei til fots … altså uten ski på beina! Dette gir oss mye ekstraarbeid for å få løypene i god stand igjen. Styret i skigruppa henstiller alle om å bruke ski i skiløypene og at man tar turen til fots andre steder enn i skiløypene.

Vi ønsker alle gode naturopplevelser med og uten ski på beina!