22. mai 2018
17:30 - 18:30

Ta med sykkel og hjelm.
Ansvarlege: Jetta hundeklubb + Annette Hellekveen og Marita Vole

1. - 3. klasse
Ansvarlege: Ingen