I dag startet man opp med å fjerne den gamle kunstgressbanen i Grov. Denne banen skal tas opp nå. Og dette kunstgresset sammen med det resterende kunstgresset etter den eldste kunstgressbanen, vil så bli sendt til Re-Match i Danmark. Dette firma har de beste skussmål med tanke på miljø og sikkerhet ved mottak av brukte kunstgressbaner.

Se link: https://www.re-match.dk/

Det vil nå bli mye aktivitet på Idrettsanlegget i Grov fremover. Det er mye som må gjøres, og det vil være en del trafikk fra entrepenører og andre.

Heving av området der kunstgressbanen og nytt klubbhus skal settes opp, skjer når når alle formaliteter er på plass. Grus skal tas fra Skim.

Og vi er alle spente og glade for at det nå endelig skjer noe i Grov, slik at vi forhåpentligvis kan ha klar bane til utpå vårparten / forsommeren 2020.