Onsdag 17.04
Oppmøte kl. 20.40
på Frivilligsentralen i Vågå for å hente jakker/vester

Som kjent er mange av Lomsungdommane i Vågå på fest, da er det fint at vi kan bidra som nattramnar der i påska! Synlege Natteramnar verkar førebyggjande, og er tryggheitskapande for ungdommane våre.

De får mat og drikke hjå arrangør denne kvelden. Hentes i Vågåhallen.

Hugs at de har moralsk teieplikt, så namn skal ikkje skrivast i loggboka eller nemnast!
Observerer dykk slagsmål har dykk ikkje plikt til å gå fysisk mellom, men å ringe politiet på tlf 02800(112 for øyeblikkelighjelp)

Som Natteramn er du ein person som alle ynskjer å ha i nærleiken. Ein triveleg og blid vaksenperson til stades, er ein stor tryggleik for ungdommen vår!
Til sist vil vi minne om: «Vi var der da det IKKJE skjedde!»

Gje beskjed til Kristin tlf: 91556826 eller på messenger, om du tek eit tak for ungdommen vår!