Årsmøtet i Lom IL blir avhalde onsdag 7. mars kl. 19.00 i Utgard.

Saker som medlemmar ynskjer behandla på årsmøtet må vere innsendt til styret seinast to veker før årsmøte. Send saka og eventuelle forslag til vedtak til dl@lom-idrett.no. Det blir enkelt servering.

Fullstendig saksliste blir publisert på heimesida seinast ei veke før årsmøtet.