2 cm nysjog inatt, og i formiddag vart det kjørt med scooter i heile kvølven norda Åslitjøynne! 4 minus gapahuken👍