Åslirunda er kjørt opp i efta. Kjempeforhold!

8 talet, 1 km og delvis 2 km er kjørt opp med maskin, men ikkje sporlagt.