Det jobbes iherdig med å klargjøre Grov for vårsesong men vi har foreløpig ikke kommet i mål og Grov er inntil videre fortsatt stengt for all aktivitet med unntak av hestebanen og ishockeybanen.

Frykt for skader på grunn av setninger og smitte etter forurensing gjør at vi ikke tør ta i bruk anlegget før vi har mer informasjon.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet når vi kan ta i bruk andre areal.