Vi nærmer oss nå starten på rehabiliteringa av Grov. I forbindelse med dette er vi veldig interesserte i å høre hva dere har å si. Det er nå en god mulighet til å komme med alle tanker og idéer, alt må på bordet og alle forslag vil tas opp til vurdering. Vi ønsker å få mest mulig ut av arealet rundt kunstgressbanen.

Det vi vet er at kunstgressbanen skal heves ca en meter, og gressbanen skal få nytt gress. Vi har et mål om at klubbhuset skal bort, og at det skal bygges nytt, men det vil bli tatt i neste runde og vil ikke være en del av dette prosjektet. Det skal også settes av plass til en løpebane, men etablering av dette vil også bli et eget prosjekt på et senere tidspunkt.

Vi ønsker å diskutere hvordan vi ser for oss å bruke Grov i framtida, hva ønsker vi å endre, hva ønsker vi å utvikle eller etablere, hva likte vi med det gamle, og egentlig alt dere vil diskutere.

Vi skal ha et åpent møte i Utgard tirsdag 28.5. kl 2000. Ser dere der!