Etter en totalvurdering og etter diverse drøftinger, har Lom Idrettslag i dag bestemt at all trening i regi av Lom Idrettslag i Utgard stenges. I første omgang fra nå og i 2 uker fremover. Dette på grunn av all usikkerhet vedr. koronaviruset.

Vi velger å gjøre dette nå med tanke på sikkerheten til barn og unge, og beklager de ulemper dette medfører.