VIKTIG INFORMASJON.

Etter pålegg frå smittervernlegen i Lom kommune stenges bassenget og styrke- og spinningrommet 2 veker fram i tid.

Kroppsøving går som normal, og bruken av garderobane.

Det blir gjort vurderingar fortløpande og situasjon kan endre seg. Men vi held dykk oppdatert frå Utgard si side.

Vi beklagar sjølvsag dette, men håpar på forståing for at vi alle må bidra for å hindre smitte nå.

Beste helsing

Monika Øyen

Driftssjef

Utgard, Lom fleirbrukshus