På årsmøtet i 2016 ble det vedtatt retningslinjer for hvordan idrettslaget kan støtte egne utøvere som satser nasjonalt i sin idrett. Lom Idrettslag er et breddeidrettslag med mål om å holde flest mulig i aktivitet. Som resultat av god breddesatsning, har vi også fått frem utøvere som satser nasjonalt på sin idrett, hovedsakelig i langrenn og fotball. Idrettslaget skal ikke drive noen toppidrettstilbus, men ønsker å vise at vi setter pris på ungdommer som har ambisjoner om å bli gode idrettsutøvere og forbilder for andre barn og unge i klubben.

Idrettslaget har vedtatt en pott på 10 000. Juryen består av styreleder og to eksterne medlemmer.

Søknadsfrist er 01. juli 2019.

Fordelingen blir vurdert på grunnlag av aktivitet utført i kalenderåret 2018.

Ski:

  • Enkeltutøvere fra 13 år og eldre som deltar i ulike NM-renn kan søke om tildeling av midler fra satsningspotten etter endt sesong.
  • Enkeltutøvere fra 17 år og eldre som deltar i norgescup-renn kan søke om tildeling av midler fra satsningspotten etter endt sesong.

Hovedlaget gjør en fordeling på bakgrunn av antall renn den enkelte har deltatt i, hvorav NM-renn vektes dobbelt i forhold til norgescup-renn.

Fotball:

  • Enkeltutøvere fra 13 år og eldre som blir uttatt til kretslag, eller som på andre måter har utmerket seg på nasjonalt nivå, eksempelvis prøvespill for klubber i de to øverste divisjonene, kan søke midler fra satsningspotten.

 Andre idrettsgrener:

  • Andre utøvere i idrettslaget kan også søke midler fra satningspotten på individuelt grunnlag.

Aktuelle kandidater, evt foresatte må selv søke om støtte. Søknaden må inneholde oversikt på antall krets/landslagssamlinger, nasjonale mesterskap og eventuelle andre nasjonale arrangement/prestasjoner som søkeren mener kvalifiserer til støtte.