AKTIVITETSLEDERKURS
Oppland Idrettskrets
________________________________________________________
 
Lom
Fredag 24. – lørdag 25. november
Samfunnshuset Utgard
 
Start: Fredag kl. 1730
Slutt: Lørdag kl. 1600
Påmelding snarest til Oppland Idrettskrets via Min idrett eller til  tom.svellet@idrettsforbundet.no
 
___________________________________________________________________________
 
Kurset har fokus på:
Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig –fysisk, motorisk, psykisk og sosialt –gjennom fysisk aktivitet. Tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst til å komme på neste trening. Alle kursdeltakere får utdelt Barneidrettstreneren. Boka dekker også deler av pensum for enkelte idretter på Trener 1-nivå i Trenerløypa.
 
For hvem:
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år i skole, SFO og idrettslag.
 
Kurslærer:
Kine Wold Lunde
 
Kursavgift:
Kr. 500,- pr. person (faktura ettersendes klubbvis)
 
Velkommen til kurs!