Oppdatering Folkebading i Utgard.

«Folkebading i Utgard. Måndagar framover er bassenget ope, tilbodet er gratis for alle. Fordelinga av bassengtider er som fyljande: Kl 16.30-18.00: til om med 1. klasse Kl 18.00-19.30: 2.-7. klasse Kl 19.30-21.00: ungdommar. Barn som ikkje er svømmedyktige må ha med seg vaksne i bassenget. Oppstart 27. januar. Vel møtt!» Med vennlig hilsen KARINA MANDAL