«Folkebading i Utgard.

Måndagar framover er bassenget ope, tilbodet er gratis for alle.

Fordelinga av bassengtider er som fyljande:

Kl 16.30-18.00: til om med 1. klasse

Kl 18.00-19.30: 2.-7. klasse

Kl 19.30-21.00: ungdommar.

Barn som ikkje er svømmedyktige må ha med seg vaksne i bassenget.

Oppstart 27. januar.

Vel møtt!»

Med vennlig hilsen


KARINA MANDAL