Laurdag 07. mars kl. 10.00 vil Lom og Skjåk brannvesen foreta ei kontrollert nedbrenning av det flomskadde klubbhuset i Grov. Dette under forutsetning av at været tillater dette.

Klubbhuset har hatt ein viktig og sentral funksjon for unge og eldre i Loms-idretten gjennom fleire 10 – år. Lom Idrettslag har som mål å kunne få opp att eit nytt klubbhus så snart som det er mogleg. Dette når alle forutsetningene er på plass. Håpet er nå at man kan klare å få opp eit nytt klubbhus i 2021.