Hallo!

Nye smittevernsråd og reglar blir gjeldande frå midnatt natt til 15.des og 4 veker fram i tid.

Les meir om dette som gjeld for idretten på www.regjeringa.no og www.FHI.no

«Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år: Anbefales å gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Ingen antallsbegrensning verken ved utendørs eller innendørs organisert trening eller øving.

Voksne over 20 år: Anbefales å gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Ved gjennomføring av innendørs organisert trening/øving anbefales grupper på inntil 20 personer, god avstand der det er mulig for å kunne utøve aktiviteten, minst to meter avstand ved høyintensiv trening.

Toppidretten kan gjennomføres som normalt.»

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Frå Utgard og Lom Kommune er anbefalinga at alle følgjer Nasjonale råd.

I praksis så forstår vi det slik at all organisert idrett for vaksne ikkje bør gjennomførast innandørs.

Det betyr at spinning-, og gruppetrening for vaksne i idrettshallen ikkje bør gjennomførast fram til  13.januar-22.

Fint om eg får attendemelding om korleis dykk ynskjer å etterkome våre anbefalingar for trening i Utgard.

Etter nyttår, så kan det bli utfordrande med aktivitet i hallen om vidaregåande skule skal drivast på «raudt nivå». Det kan bli behov for å bruke idrettshallen som klasserom.

Vi må også førebu oss på at hallen kan bli meir oppteke med vaksinasjon, og at dette kan gå utover aktiviteten på kveldstid.

(dette er noko vi veit lite om i dag, men greitt at dykk har det med dykk i planlegging av aktivitet.)

Eg orienterer dykk så fort eg veit meir om situasjon etter nyttår for vidaregåande skule.   

I mellomtida så vil eg ynskje alle ei god førjulstid, sjølv om det nå blir meir utfordrande å leva så «fritt» vi ynskjer.

Beste helsing

Monika Øyen

Driftssjef

Utgard, Lom fleirbrukshus

Mobilnr.: 465 05 428

Mail: monika.oyen@lom.kommune.no

Telefon for Utgard: 468 57 889