Idrettslaget har fått tak i badevakter til å holde åpent basseng utover vinteren og våren, men vi mangler fortsatt folk som kan være med som «medbadevakt». Denne personen trenger ikke livredningskurs, men skal være der som støtte hvis det oppstår situasjoner i bassenget. Vennligst ta kontakt med Karina Mandal hvis du kan ta på deg en slik vakt. Det er snakk om mandager kl 16.30-21.00.

Vi håper at det er noen som er interessert i å bidra her, slik at dette kan settes i gang så snart som råd. Vi setter stor pris på om noen blir med her.