I forbindelse med Vågå IL sitt 100 årsjubileum den 16. november skal vi stille med festvakter. Vaktene må være over 18 år.
Du har nå anledning til å melde deg frivillig til Runa Husom på 99591476 eller Ida Mundhjeld på 98806546 innan onsdag 30. oktober.

Dette er ei god inntektskilde til Lom Idrettslag.

Er det ikkje mange nok som melder seg må vi tilfeldig plukke ut vakter.