Informasjon.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Det er viktig at man følger de krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder når det gjelder smittevernstiltakene. Dette gjelder da for de lag i Lom IL som nå vil starte opp treningene igjen. Det er viktig at man kontakter Kate Sørhage når det gjelder treningstidene i Utgard.

Kontakt Kate på: Kate.Sorhage@lom.kommune.no;

Det vil bli korona – vaksinering i Utgard, og her får man kort varsel. Derfor ber vi om forståelse for at Utgard vil bli stengt når dette skal skje. Dette vil vi varsle om på Messenger så snart vi får beskjed.