På grunn av flom er Grov inntil videre stengt for all aktivitet.

Hele Grov er hardt ramma av flommen og vi jobber sammen med forsikringsselskapet for å få full oversikt over skadene.

Informasjon knytta til aktivitet som skulle foregått i Grov vil bli distribuert til trenerne.

Vi vil iverksette rydding og istandsetting av område og fasiliteter så fort vi har full oversikt over skadene og har fått klarsignal fra forsikringsselskapet.

Vi jobber hardt for å få Grov satt i så bra stand som mulig så fort som mulig, men ber om tålmodighet og forståelse for at prosessene må gå i riktig rekkefølge.

Vi ser fram til å få satt Grov i stand og håper alle forbereder seg på å ta et tak når vi kan sette i gang.