Terrengløp i Presthaugen

8. okt 2019
17:30 - 18:30

Påmelding 17.15-17.30
Born under skulealder må ha med seg føresette.

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Inger Lene Skaansar og Astrid Soglo