Terrengløp i Presthaugen

30. apr 2019
17:30 - 18:30

Påmelding 17:15-17:30

Ope for born under skulealder. Born under skulealder må ha med seg føresette.

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Annette Hellekveen og Grete Aurmo