Skitrening 2.klasse og eldre med kveldsmat

3. mar 2022
18:00 - 20:00

Skitrening i Lia for 2. klasse og eldre.  Oppstart kl. 1800. Vi startar presis. Treninga blir avslutta med kveldsmat.

Vi deler inn i minst 3 grupper avhengig av tilgjengelege vaksne. Inndeling er i tråd med skiforbundets koronarettleiar. Viktig at ungane held avstand. Treninga startar presis, så det er fint om borna har ferdigsmurde ski, når det er klassisk (klassisk trening når det er klassisk skirenn påfølgande tysdag). Er du i tvil om stilart, avlysing etc., sjekk på facebook eller kontakt styret.

Sjå elles smittevernplan (siste sidene) vedr gjennomføring av trening  i vinter. Klikk her.

Retningslinjer for foreldre og utøvere: Klikk her.