Myldring

23. okt 2018
17:30 - 18:30
Sted: Utgard

Born under skulealder må ha med seg føresette. Hallen blir delt slik at det passer til dei enkelte aldersgruppene.

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Håvard Svestad og Anne Grete Øverli