Grannekarusell, stafett (fristil) – MÅN

22. jan 2020
19:00 - 21:00
Sted: Mån

I kveldens grannekarusell renn på Mån står stafett (fristil) på programmet.

Aldersgrense klasse 8 år og oppover.
Påmeldingsfrist 30 min. før start. For stafett, og skicross: seinast kl. 20.00 kvelden før til kontaktpersonane.
Denne gongen er det påmelding til Knut Vole, da Peder er forhindra fra å vere med.
Påmelding til Knut på gl-heim@online.no, tlf 900 15 529

Dersom vi har tilgjengeleg sjåfør, kan vi køyre Minibuss til rennet. Knut avklarer dette med foreldra.

Stafett Tessand (Mån) og Heidalskogen:
To på kvart lag.
8-10 år: Kan blanda lag. Elles inndelt i 11-12 år, 13-14 år og 15 år og eldre, gut- og jenteklasser. Lag med båe kjønn går i gut-/herreklassa.

Kuldegrense 15 grader. Varsel om avlysing blir sendt til kontaktpersonane.

Premiering:  Alle som deltar på 2 renn får liten premie. Alle som deltar på minst 4 renn får stor premie. Skicross-rennet tel ikkje som eiga renn i karusellen, men det er premieutdeling for heile karusellen etter at rennet er slutt. Alle som går minst 3 renn(inkludert skicross) er også med i trekninga av to gåvekort â 1000 kr.

Ansvarleg klubb for premiering i 2020 er Tessand IL.

Startkontingent kr. 40,- pr. deltakar individuelle renn, kr. 70,- pr. lag stafett. Kontingent blir betalt i etterkant ved at arrangøren sender resultatliste og oversikt over kor mykje kvar klubb skal betale til kontaktpersonane. Betaling må skje snarast mogleg etter at resultatlista er sendt ut.