Buldring i buldrerommet

22. okt 2019
17:30 - 19:00

(OBS! merk tida!)

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Stine Sva og Ken Espen Solheim