Oppstart kl 10, siste kamp ferdig ca kl 1330. Det blir kiosksal under turneringa. Alle er velkomne innom for ein kopp kaffe/saft og biteti.

Velkomne!

Til trenarar og spelarar

I lenkjene under ligg oversikt på puljene og tidskjema for småspeldagen. Alle trenarar må informere sine påmeldte spelarar om OPPMØTETIDSPUNKT.

HUGS LEGGSKINN OG DRIKKEFLASKE.

Merk at det er påmeldt 2002 spelarar direkte til meg.

Lagoppsett, reglement og info til ansvarlege blir sendt ut til dei det gjeld i morgon kveld.

Det må vere minimum ein dommar og ein organisator  på kvar bane. Dei ansvarlege fordeler dette sjølve. Dei ansvarlege må sørge for vestar.

Ansvarlege på fyrste økta møter 08.45 for å ordne til i hallen. Ansvarlege på andre økta ryddar opp etter endt økt.

Tidsskjema

Puljeoppsett