Det er med tungt hjarte eg har sagt opp stillinga som dagleg leiar for idrettslaga i Lom og Skjåk, men av familiære årsaker flytter eg altså til Fetsund. Det betyr at idrettslaga er på leit etter ny dagleg leiar. Å vere dagleg leiar betyr at du får ein givande, variert, utfordrande og ikkje minst viktig jobb for idretten i Ottadalen. Ikkje la sjansa går frå deg!

Sjekk stillingsannonsa på finn.no, dersom du eller nokon du kjenner kan vere aktuell for stillinga.