I vinter har Skigruppa sett opp ein uttrekkspremie for elevar på ungdomsskulen og vidaregåande som besøkjer Gapahuken i Åslia minst 10 gonger. Informasjon om ungdomstrimmen finn du her.

Premien er Kovea Solo 3 kokesett med titanum brenner. Dette er eit lettvekts kokesett med to kjeler og to panner som veg berre 600 gram. Verdien på premien er ca 1000.- Vi takker Sport1, Lom for bidrag til denne premien.

Boka vil ligge ute til og med siste skirennet 13. mars, og  det er framleis gode odds for å vinne kokesettet for alle som prikker inn 10 turer!  Dersom du ikkje veit heilt kva du skal finne på i vinterferien, tilrår vi ein tur til Gapahuken !!!