Skitrening vinteren 2018

Skitrening måndag

Skitrenging måndagar i Lia med to grupper:
2. – 4. klasse med fokus på skileik og litt teknikk
5. klasse og oppover med høgare intensitet. Dersom nokon av dei eldste heller vi vere med den yngste gruppa, er det mogleg.
Treninga blir i den stilarten som rennet dagen etterpå.
Alle er velkomne, målet er å få flest mogleg ut på ski.
Følg med på kalenderen eller facebook for nærare informasjon.

Skitrening torsdag

Skitrening for 5. klasse og oppover med høgare intensitet.