Det blir barmark trenar 1 kurs i Vågå 20.-21. oktober. Instruktør blir Sandra Lyngstad. Meire info kjem.
Interesserte kan melde seg til Hege Bestum, for Vågå ski. Tlf: 93247287.