Norddalen skisamarbeid

Om skisamarbeidet

Dette er eit tilbod for alle som er aktive på langrenn i idrettsklubbar i Nordalen, og som ønskjer å satse på langrenn/skiskyting. Vi kan tilby dyktige trenerar og eit større miljø enn kva den enkelte klubb har.
Skiløparar fødd i 2007 eller tidlegare får tilbod om å være med i treningsgruppa «Norddalen- langrenn», som er eit spissa tilbod med innleidde trenarar.
Treningsavgifta/eigenandelen er kr. 1000,- . Det blir gitt syskenrabatt på kr 250,- . Det vil sei at søsken nr to betaler 750, søsken nr tre betaler 500.
-Påmelding for å vere med i samarbeidet for denne sesongen gjer du til din klubbkontakt inna 23/09

Program

Program for 2017: klikk her