Det blir ikkje fleire felles treningar dette året. Vi startar opp att i høve planen til skigruppa på nyåret, dersom snøen kjem. Vi kryssar fingrane!

Send gjerne ei melding eller legg ut på Facebooksida til skigruppa dersom dykk vil ha ei skiøkt fram til oppstart over nyttår, så kan fleire henge seg på.

Med ynskje om ei kvit og aktiv jul til dykk alle!