Det har vore ein fantastisk snøvinter, og vi har no køyrt løyper i Lia i 4 månader. Vi håper løypene har vore til glede for flest mogleg.

Løypekøyringa er dugnadsarbeid, men vi har ein god del utgifter til trakkemaskin, scooter, drivstoff med meir. Vi håper å halde fram på same måte til neste år.

Dersom du vil gje eit bidrag til løypekøyringa i Lia, kan du betale eit frivillig beløp til kontonummer 2085 07 22480 eller nytte Vipps. For å betale med Vipps må du søke opp «Lom IL – Skigruppa» eller skrive inn Vippsnummer 502189. Då kan du velgje «Løypeavgift årskort kr 300» eller «Løypeavgift valfritt beløp».

Vi set pris på alle bidrag!