Lom idretttslag har fått tildelt 30 000 kr frå ishockeyforbundet til etablering av ishockeyanlegg i Grov. Norges Skøyteforbund har tidlegare motteke ei nasjonal gåve fra Sparebankstiftelsen DNB, som seinare førte til opprettelsen av Prosjekt skøyteglede. Føremålet med prosjektet er å fordele midlar til gode dugnadsprosjekt for skøyteglede over heile landet, med fokus på tur, leik og familie.

Lom idrettslag takkar Sparebankstiftelsen DNB og ishockeyforbundet for tildelinga.