Etter nokre dagar med grunnarbeid og planering har av Thorleif Fjeld, byrja ishockeygruppa å montere vant sist måndag. Etter eit par effektive arbeidskveldar har dugnadsgjengen snart ferdigstilt sjølve vantet. Takk til alle som har bidrege i planlegging og byggjing så langt! Vi ser fram til vinteren og håpar at flest mogleg tek i bruk ishockeybana når isen kjem på plass 🙂

Foto: Anders Ringebo, Roar Grand Lynge og Lars Kåre Haugen

ishockey-dag-1 dag-1