Myldring i Utgard
10. apr 2018
17:30 - 18:30
Sted: Utgard

Open for barn under skulealder og opp til og med 7.klasse.
Fri leik, hallen blir delt opp så det tilpasses ulike aldersgrupper. Barn under skulealder i følge med føresette.
Ansvarleg: Idrettsskulen og Ingrid Strind

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Ingen