Aktivitetsplan

Oppdateres søndag før kommende uke

Baneindeling

Kamper

Hva skjer?

Meld deg som dugnadsvakt!

I veke 14 treng vaktmeistrane i Lom kommune på ny hjelp til å flytte møblar og utstyr til dei nyoppussa lokala på helseheimen. Denne gongen vil det vere behov for hjelp på dagtid. Om du har anledning til å bidra nokre timar på ein av vekedagane i veke 14, er det fint...

les mer

Dommarkurs i fotball

Dersom du har lyst til å dømme barnefotball og/eller ungdomsfotball i Grov sesongen 2017, må du gjennomføre dommarkurs. Dommar frå Indre Østland Fotballkrets er kurshaldar.

les mer

Årsmøte fotballgruppa

Det blir årsmøte i fotballgruppa mandag 20.02.17 kl 1930 i klubbhuset i Grov Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak...

les mer

Innkalling til årsmøte i Lom idrettslag

Styret innkallar herved til årsmøte i Lom idrettslag. Årsmøtet blir avhelde 23.februar. kl 1900 i Utgard. Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 09.02. til Lom IL Postboks 33 2686 Lom eller post@lom-idrett.no. Fullstendig sakliste...

les mer

Fotballgruppa treng kioskansvarlege

Vi har no foreløpig 4-5 personar i gruppestyret for komande sesong, men vi ynskjer å få inn fleire personar til å dele på arbeidsoppgåvene. Vi søkjer derfor etter ein eller fleire personar som kan vere kioskansvarlege i Grov. Dei kioskansvarlege treng ikkje å stille...

les mer