Endelig kommer kretsen og holder et kurs rettet mot ungdomsfotballen. Dette er et observasjonskurs etter samme mal som barnefotballkvelden. Dette har vært etterspurt fra trenere i Lom flere ganger.

Lom IL fotballgruppa anser kurset som obligatorisk for sine trenere i ungdomsfotballen. Vi oppfordrer også øvrige trenere, ledere, styrerepr og oppmenn til å delta. Kurset er å anbefale for  trenere til lag som nå spiller 7er fotball og snart skal over i 9er fotball. Husk at kretsen har lagt føringer for at neste års 12-åringer skal spille 9er, mens 7er fotball skal spilles fom 10 år. Her vil du få tips om hvordan du som trener skal møte overgangen til ungdomsfotballen med andre retningslinjer enn barnefotballen. Les godt gjennom vedlegget. Alle lag i målgruppen har blitt oppfordret til å ikke legge kamper og treninger til denne kvelden.

Håper mange trenere fra Lom blir med.  Kretsen ønsker oversikt over antall deltagere på kurset.

Påmelding på sms(90540150) til meg senest søndag 11. juni. Vi satser på felles avreise med samkjøring fra Loarplassen kl 17.15.

Se invitasjon under:

Ungdomsfotballkveld – Vågå